Tagged: Аденоидни вегетации и хомеопатия

Аденоидни вегетации и хомеопатия

От гледна точка на хомеопатията, всяко хронично състояние, каквото са и аденоидните вегетации, изисква и т.нар. „терапия на терен“. Тя цели модулиране на реактивността на детския организъм и намаляване на честотата на острите епизоди. Изготвя се от квалифициран лекар-хомеопат…