Tagged: Актуални проблеми в ревматологията

Автовъзпалителните заболявания през погледа на детския гастроентеролог

Автовъзпалителните заболявания обикновено протичат с повтарящи се епизоди на фебрилитет и симптоми от страна на гастроинтестиналния тракт, мускулно-ставната система и кожата. От страна на ГИТ най-честите симптоми са коремна болка, афтозни лезии, повръщане, диария. За появата на клинично подозрение за автовъзпалително заболяване се изисква подробна анамнеза и задълбочен клиничен преглед…

Д-р Калин Лисички: „Детското здравеопазване не се нуждае от промени, а от коренно нова система“

Д-р Калин Лисички завършва висшето си образование по медицина в Медицинския факултет на МА – София през 1984 г. Същата година започва работа като участъков педиатър в Дупница. От 1987 г. в продължение на 20 години е асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по ревматични и колагенови заболявания към Катедрата по педиатрия на МУ – София…