Tagged: алергичен ринит

Алергичен ринит

В немалко случаи АР е неадекватно диагностициран и лекуван. Значимостта на заболяването, освен с високата му честота, е свързана и с негативния ефект, който има АР върху когнитивните функции на децата и като цяло върху качеството им на живот…

Д-р Златко Димитров: „Алергологичната помощ в България отговаря на най-високите световни стандарти“

Професионалните интереси на д-р Димитров са в областта на респираторната алергия – алергичен ринит, бронхиална астма, функционално изследване на дишането, бронхо-провокационни проби, кожно-алергично тестуване, съвременна диагностика на хранителна алергия…

Алергичният ринит при децата – лека болест ли е?

Алергичният ринит (АР) е едно от най-честите хронични заболявания в детска възраст. 10-29% от децата в Европа (с превалиране в градските райони) са с диагностициран алергичен ринит, особено към т. нар. „outdoor“ алергени – полени и плесени.

Място на хомеопатичното лечение на бронхиалната астма в педиатрията

Хомеопатията намира все по-голямо приложение при лечението на бронхиална астма. Добре подбраните хомеопатични медикаменти повлияват не само бронхиалната астма, но и коморбидните атопични страдания като алергичен ринит, атопичен дерматит, поленов риноконюктивит и др…