Tagged: Алианс на Българските акушерки

Международна конференция “Българската акушерка е европейска акушерка”

Алианс на Българските акушерки тази година е организатор на Международна конференция “Българската акушерка е европейска акушерка” и домакин на годишното събрание на Европейската Акушерска Конфедерация.