Tagged: амбулаторната педиатрия

Стартира курс „Амбулаторна педиатрия: подход, предизвикателства, решения“

Уважаеми колеги, Първа детска консултативна клиника – София подема нова инициатива за практическо обучение на специализанти по детски болести, общопрактикуващи лекари и други лекари, които имат желание да се включат в практическата програма по...

Роля на дневния стационар в амбулаторната педиатрия. Възможности за терапия при т.нар. „еднодневна медицина“, брой 8/2015

Стационарните грижи в медицината (в частност, в педиатрията) са скъпоструващи. Те предполагат прием в болнично заведение след добра предварителна селекция по диагноза и степен на тежест на състоянието и след изчерпване на извънболничните диагностични и терапевтични възможности…