Tagged: Амбулаторно проследяване

Амбулаторно проследяване на децата с бронхо-пулмонална дисплазия

В края на XX век в резултат на успехите на медицината, на появата на нови методи за диагностика и превенция на заболяванията, както и на усъвършенстването на методите за интензивна терапия, се постигна повишаване на преживяемостта на недоносените деца…