Tagged: анестезиолози

След 5 години България може да остане без педиатри, хирурзи и анестезиолози…

Броят на дипломиралите се по медицина студенти в България почти съвпада с броя на лекарите, напускащи страната, която е изложена на риск след пет години да остане без педиатри, хирурзи и анестезиолози, посочва руският...