Tagged: Анестезия в детската гастроентерология

Анестезия в детската гастроентерология. Тандемът анестезиолог – детски гастроентеролог

В днешното време на тясна специализация в различните области на медицината е необходимо да се работи в екип. Целта на статията е да утвърди тандема детски гастроентеролг – анестезиолог и да представи гледната точка на анестезиолога.