Tagged: А. Боянова

Остри отравяния с метилов алкохол при деца

Прогнозата при отравяне с метанол се определя от приетата доза, степента на метаболитна ацидоза и серумната концентрация на мравчена киселина. По-тежката метаболитна ацидоза предполага по-лоша прогноза. При пациенти с неврологични усложнения рядко може да се очаква дълготрайно подобрение