Tagged: А. Терзиева

Практическа педиатрия за медицински сестри и акушерки, 2015

На фокус:    Неонаталният генетичен скрининг – фактор за профилактиката и лечението на генетичните метаболитни и хормонални заболявания А. Димитрова, Д. Хаджиделева, Т. Веселинова   Лице на броя: Милка Василева       Можете...