Tagged: БПА

Експертна работна среща “Ваксини и ваксинопрофилактика”

Експертна работна среща “Ваксини и ваксинопрофилактика”

На 24-25 февруари 2017 г. в Панагюрище ще се проведе Третата експертна среща, инициирана и организирана от БПА с цел да се обсъди състоянието на ваксинационната програма в България и доколко е осъществен напредък по...

БПА предложи конкретни мерки за подобряване на имунопрофилактиката в страната

БПА предлагат създаване на Национална програма за оптимизиране на ваксинопрофилактиката в страната, която да обхване всички проблеми – снабдяване, изпълнение на имунизационния календар (от задължителни и препоръчителни ваксини), създаване на електронен регистър, подобряване на начина на подаване, събиране и анализ на нежеланите реакции…

Ранното детско развитие – реалност и перспективи

По време на форума бе обявено стартирането на платформата „Първите седем години“, която цели чрез съвместните усилия на БЧК, БПА, Столична община, Национална мрежа за децата, Държавна агенция за закрила на детето и КиндиРу да се създаде единна политика за ранно детско развитие…