Tagged: Б. Чонгов

Нови методи (Schroth, SEAS, ApiFix) при лечението на адолесцентна идиопатична сколиоза

Лечението на сколиозата е сложно и мултидисциплинарно. В голяма степен зависи от ранната диагностика, която е в ръцете на педиатрите. Често е продължително и отнема няколко години, през които трябва стриктно да се изпълняват упражнения и да се носи корсет по минимум 20 часа на ден. Това налага развитието на различни методики, като упражненията трябва да бъдат адаптирани към пациента…