Tagged: гастроентерология

УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” обявява конкурс за специализанти

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба №l/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал.1 от същата наредба, УМБАЛ “Александровска” ЕАД обявява следните свободни длъжности за “лекар-специализант”

Доц. Емилия Пантелеева: Утвърждаването и влизането в сила на отдавна подготвения стандарт по детска гастроентерология би направил работата ни по-ефективна

Доц. Пантелеева има специалност „Детски болести” и „Детска гастроентерология”. През 2009 г. защитава дисертация на тема „Диагностична стойност на имунологичните маркери за целиакия в детска възраст”…

Спешна педиатрия: Гастроентерология

Труд, базиран на Третата национална конференция на педиатрите и ОПЛ, посветена на най‑актуалните проблеми и предизвикателства на спешната педиатрия. Съставена от водещите наши педиатри, книгата може да служи не само за повишаване на квалификацията…