Tagged: Георги Апостолов

Тялото: реално и дигитално

Секстингът разкрива уязвимостта на тийнейджъра, който търси интимност в интернет, в социалните мрежи и капаните, в които може да попадне при срещите си с  дигиталното тяло. В крайна сметка, тази среща може да завърши със страдание за реалното тяло на тийнейджъра.

Дигиталният свят и отражението му върху човека

Дигитализацията като процес на масово и глобално използване на компютърните технологии от индивидуални потребители, организации и бизнес – заедно с различните социокултурни последствия от навлизането на дигиталните платформи във всички области на живота, налага обучение и образование от нов тип, изискващи нов вид умения и компетенции, способни да отговарят адекватно на обществените потребности в 21. век и на стремежа към възходящо развитие.

Поведенчески и психосоматични промени, свързани с използването на технологии в детството

Използването на технологии и развитието на дигитални умения започва в много ранна детска възраст. Наред с предимствата и иновационните възможности все повече изследователи, различни професионални съсловия и Световната здравна организация (СЗО) алармират за контрол и съобразяване с някои негативни последици oт това за здравето.

Видеоигрите и насилието

Едно от основните притеснения е съдържанието във видеоигрите и по-специално – изобразяването на агресия и насилие. Популярното схващане е, че игрите с насилие правят децата по-агресивни и по-склонни да проявяват подобно поведение и в реалния свят…

За здравето и виртуалният свят и има ли интернет зависимост

Актуалността на темата за зависимостта на децата и юношите от компютърни и видеоигри и патологичното използване на интернет предпоставя необходимостта от провеждането на емпирични изследвания и в България, които да обърнат внимание към различните аспекти на този проблем.

Децата, дигиталните технологии и картофите, брой 4/2020

Работата по изясняване на влиянието на дигиталните технологии върху развитието на децата и подрастващите трябва да продължи. Поради това по инициатива на Българската педиатрична асоциация и Националния център за безопасен интернет през 2018, 2019 и 2020 г. бяха проведени три експертни срещи…

Георги Апостолов: „Трябва да се търси баланс в онлайн и офлайн дейностите на детето“

От 2000 г. Георги Апостолов постъпва на работа в неправителствената Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, където работи по различни проекти. От 2005 г. досега е ръководител на българския Център за безопасен интернет, който се координира от тази фондация.