Tagged: Глутенова ентеропатия

Захарен диабет и целиакия

Автоимунните заболявания са резултат на генетична предразположеност, която при определени условия взаимодейства с фактори на околната среда и отключва развитието на имунен отговор към собствени тъкани и органи с клиничната изява на автоимунна болест. Главният комплекс на тъканна съвместимост (Мajor histocompatibility complex, MHC) в хромозома 6p21.3 е основният локус, с който се свързват множество автоимунни заболявания…