Tagged: Дерматологични проблеми в детската възраст

Лангерхансова хистиоцитоза при 6-месечно бебе. Клиничен случай

Лангерхансовата хистиоцитоза представлява заболяване с разнообразен спектър от клинични прояви. Представихме клиничен случай на остра лангерхансова хистиоцитоза, чрез който обобщихме настоящите препоръки на Световната асоциация по хистиоцитоза относно класификацията, оценката, прогнозата и лечението на това заболяване…

Рoзацея в детската възраст

Розацея се среща изключително рядко в детската възраст. Представлява хронично заболяване на кожните пилосебацейни жлези. Клиничната находка се представя под формата на центрофациална еритема с папули, папуло-пустули и телеангиектазии…

Доц. Здравка Демерджиева: „Дерматологичните проблеми в детска възраст могат да оставят стигма за цял живот“

Доц. Демерджиева завършвa медицина през 1992 г. в МУ – София. През 1997 г. придобива специалност по дерматология и венерология, а десет години по-късно защитава научна степен „доктор по медицина“…

Практическа педиатрия, брой 8/2019

  Брой 8/2019 Тема на броя: Дерматологични проблеми в детската възраст Гост редактор: Доц. Здравка Демерджиева       Изтеглете броя ОТ ТУК   СЪДЪРЖАНИЕ ТЕМА НА БРОЯ Контактен дерматит в детската възраст    Б....