Tagged: Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст

Научно-практическа конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст“

Научно-практическа конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст“

Обединяващият акцент във всички теми и лекции, които ще бъдат изнесени по време на научно-практическата конференция „Детето като пациент. Психосоматика в детска възраст”, е съвременният интердисциплинарен подход към детето. Тематиката на конференцията е насочена...

Ролята на бащата за психосоматичните оплаквания на детето

Ролята на бащата в психичното пространство на детето остава отпечатък върху неефективното му социално функциониране и оттук – върху предразположението за психосоматично разстройство…

Статут на симптома в психоаналитично ориентираната терапия за деца

Симптомът се разглежда като опорна точка на субекта, която го поддържа. Следвайки тази логика, симптомът се превръща в централен момент на срещата между дете и терапевт в психоаналитично ориентираната терапия…

Детето като пациент. Холистичният подход в мениджмънта на дете с увреждания

Медицинската услуга, предоставяна на детето пациент във Великобритания, се разделя на две групи – остри заболявания със спешна хоспитализация и хронични увреждания с дългосрочен план за лечение…