Tagged: „Детето като пациент”

Бащата – отчужден, отчуждаващ. В центъра на родителските конфликти – практика, анализ, предизвикателства

Родителстването не е състезание между жените и мъжете. То трябва да бъде насочено към грижата, и то най-добрата, която може да се осигури на детето. Чрез представяне на негативните последици от родителски конфликти и показване на истинските измерения на случващото се е добре да разчупим съществуващите социални стереотипи, каращи ни да диференцираме родителите на полов принцип…

Бащата: функцията на Бащата, името на Бащата

Каква е „версията“ на съвременния баща? Как се осъществява бащината функция и лимитирането на желанието на майката? Ще успеят ли новите форми на семейство да предадат „това, което конституира субекта, а именно „желанието, което не е анонимно“? Психоанализата търси отговор на тези въпроси, поставени от времето, в което живеем не изобщо, а във всеки конкретен случай, който клиниката ни предлага.

Бащата като модел за подражание за храненето и физическата активност на детето

Въпреки малкия брой проучвания, засягащи специално влиянието на бащата като модел на подражание за здравословно хранене и физическа активност на детето,  данните до момента убедително показват, че влиянието му върху детските навици е съизмеримо с това на майката…

Бащинството и детското здраве, брой 11/2020

Уникален, динамичен и незаменим е приносът на бащите в грижите за децата и семействата, но все още не са достатъчни програмите, обхващащи и насърчаващи бащинството от пренаталния период до зряла възраст. Педиатрите са медицинските специалисти с най-големи възможности за повлияване на разбирането за значимостта на бащата за детското здраве и развитие…

Проф. Теодора Димитрова: „Забелязват се нови тенденции и промени в модела и ролите в съвременното семейство“

Проф. д-р Теодора Димитрова, д.м., завършва медицина в МУ – Варна през 1998 г. и здравен мениджмънт през 2016 г. От 2004 г. е асистент в катедра „Хигиена“ на МУ – Варна. Има придобити специалности по трудова медицина (2006) и по хигиена на детско-юношеската възраст (2019)…

Детето като пациент: Бащинството

Уважаеми колеги и специалисти в областта на детското развитие, Имаме удоволствието да Ви поканим на третото издание нa научнопрактическата конференция „Детето като пациент” с тема за 2020 г.  – „Бащинството”, организирана от Катедра „Хигиена и...