Tagged: Децата

Децата, дигиталните технологии и картофите, брой 4/2020

Работата по изясняване на влиянието на дигиталните технологии върху развитието на децата и подрастващите трябва да продължи. Поради това по инициатива на Българската педиатрична асоциация и Националния център за безопасен интернет през 2018, 2019 и 2020 г. бяха проведени три експертни срещи…