Tagged: деца с онкологични заболявания

Хранене при деца с онкологични заболявания

Преживяемостта при деца с малигнени заболявания е значително повишена в последните десетилетия. Освен напредъка в диагностичните и терапевтичните методи принос за това има и подобрението на съпътстващите грижи…