Tagged: диагностика

Диагноза: aнгина

Не е трудна за разпознаване – висока температура, червено и болезнено гърло, налепи по сливиците… Ако при детето се появят подобни симптоми, най-вероятно става дума именно за ангина…

Център за комплексно лечение на таласемия и хемофилия в УМБАЛ “Св. Марина” – Варна, брой 10/2015

Таласемията и хемофилията са едни от най-често срещаните редки заболявания. В световен, както и в европейски мащаб, е доказано, че лекуването и проследяването им в специализирани центрова е предимство…

Д-р Рада Маркова: “Педиатрията е начин на живот, всеотдайност и съпричастност”

Д-р Рада Маркова завършва медицина в Медицински университет – Варна, като на дипломирането си е отличена със „Златен Хипократ” на випуска. В началото на професионалната си кариерата д-р Маркова работи като педиатър в Университетската...

Риск от астма при малки деца с обструктивни симптоми

Бронхиалната астма – най-честото хронично детско заболяване, започва в повечето случаи в първите 5 години от живота. Въпреки това при кърмачета и малки деца тя е една от най-трудните за клинициста диагнози…

Диагностика и терапия на кървенето от гастро-интестиналния тракт (ГИТ) при деца

Кървенето от ГИТ обикновено е самоограничаващо се и доброкачествено протичащо състояние. В определени случаи то може да има катастрофален, неблагоприятен изход. Затова точната и навременна диагноза и предприетите терапевтични мерки…

Моногенни форми на затлъстяване – диагностични критерии и значение за педиатричната практика

Затлъстяването е хронично състояние, свързано с нарушен баланс между енергийния внос и разход в човешкия организъм, който възниква под въздействието на редица генетични фактори и влияния на околната среда…

Диагностични методи в детската ортопедия

Пълното ортопедично изследване на малкия пациент, което води до точна диагноза, е първата и най-отговорна стъпка за адекватно лечение. Всяко патологично състояние се нуждае от точна диагноза, но не за всяко състояние е необходима активна терапия…

Гинекомастията – между нормата и патологията

Гинекомастията е бенигнено състояние при мъжете с пролиферация на гландуларните компоненти с резултат – двустранно или едностранно уголемяване на гръдните жлези. Наименованието идва от старогръцки език – от думите γμνη (жена) и μαδτοζ (гръдни жлези) и конкретно означава „с гърди като на жена”…

Адолесцентна епифизеолиза на бедрената глава (АЕБГ)

АЕБГ е изместване на горната феморална епифиза върху метафизата назад и надолу. Това е най-честата патология на юношеската тазобедрена става. Честотата е около 1 на 50 000, като обикновено се среща при пълни момчета. Възрастовият пик е около 13 год. при момчетата и 11 год. при момичетата…

Съвременна имунодиагностика на туберкулозното заболяване

Основен въпрос в диагностиката на туберкулозата е доказването на активността на специфичния възпалителен процес. Наред с това значителна трудност създава диференциацията на LTBI (латентна туберкулозна инфекция) и различните форми на туберкулоза…