Tagged: Дневен режим на деца от 3- до 6-годишна възраст във Варна

Дневен режим на деца от 3- до 6-годишна възраст във Варна, извън детските заведения. Родителски приоритети и решения

Изключително важно с оглед на общественото здраве е ангажирането на здравните институции в повишаване на профилактичната култура на родителите относно здравословния дневен режим на децата и подрастващите. Необходимо е разработване и въвеждане на мерки за ограничаване зараждащите се тенденции за информационно претоварване, липса на достатъчно физическа активност на открито и рисково снижаване на продължителността на нощния сън при деца на възраст от 3 до 6 години.