Tagged: Добавките в храните крият риск за здравето на децата

Добавките в храните крият риск за здравето на децата

В доклада си “Добавките в храните и здравето на децата” от август 2018 г. Американската академия по педиатрия (AAP) призовава за спешни реформи в регулаторния процес в САЩ по отношение на добавките в храните. Според специалистите някои от използваните при обработката, съхранението и опаковането на храните химикали могат да нанесат сериозни поражения върху детското здраве…