Tagged: ДОИ

Започва обучението на първите в страната парамедици

Официално започна обучението за придобиване на квалификация за парамедици. Курсът е част от програмата “Активни млади хора до 29-годишна възраст” на МТСП, по която МЗ е кандидатствало специално за обучение на парамедици.