Tagged: домашни любимци

Ролята на домашните любимци в психосоциалното развитие на детето

Едва през 20 век са проведени първите проучвания, доказващи емпирично ползите от съжителстването на хората с техните домашни любимци. Оказва се, че те играят важна роля в социалното, емоционалното и когнитивното развитие на децата и подрастващите. В някои случаи е установено, че интеракциите между детето и домашния любимец подобряват физическото и емоционалното благосъстояние и на самите животни. Въпреки че дълбинните механизми на тези взаимоотношения са недостатъчно проучени, в последните няколко десетилетия се натрупват все повече данни за терапевтичния им ефект в контролирани условия и с определени цели.