Tagged: Достъп до трансгранично здравно обслужване на лица под 18 години

Достъп до трансгранично здравно обслужване на лица под 18 години. Експерименталният метод за лечение и проблемът с финансирането му

Детското здраве и достъпът до лечение в чужбина са две много чувствителни теми, които намират своята пресечна точка в настоящия анализ. Повечето модерни общества приемат, че децата попадат сред уязвимите групи от населението, следователно се нуждаят от специална закрила на различни нива. До този момент правната уредба, касаеща лечението в чужбина на деца, беше хаотична, а режимите, регламентиращи реда за достъп до такова лечение, са определяха от родителите като „бавни“, „бюрократични“ и затрудняващи упражняването на тези права на децата от името на техните законни представители…