Tagged: Доц. Васка Станчева – Попкостадинова

Доц. Васка Станчева – Попкостадинова: “В България има траен интерес към медицинската професия”

Доц. Васка Станчева – Попкостадинова завършва медицина през 1984 г. в Медицинска академия – София. Работи като епидемиолог и училищен лекар в Благоевград. От 1993 г. след конкурс започва работа в Югозападен университет “Неофит...