Tagged: Доц. Виолета Чернодринска

Психогенно обусловена загуба на зрение в детската възраст

Психогенно обусловената (функционална) загуба на зрение представлява сериозен, социално-значим и интердисциплинарен проблем, ангажиращ вниманието на специалисти офталмолози, невролози, психиатри и психолози…

Ретинобластом в детската възраст

Ретинобластомът е най-честият злокачествен вътреочен тумор и един от най-честите солидни тумори в детска възраст. Честотата му варира от 1/15 000 до 1/20 000 живородени деца, а годишно в света се наблюдават 8000-9000 новорегистрирани случаи…

Ретинопатия на недоносеното

Ретинопатията на недоносенoто (РН, или ROP – Retinopathy of prematurity) е многофакторно, вазопролиферативно заболяване, което засяга недоносени и незрели деца, родени с ниско и екстремно ниско тегло, и е резултат от абнормна васкуларизация на незрялата ретина…

Страбизъм

Страбизмът (кривогледството) е заболяване, при което зрителната ос на едно от очите се отклонява от общата фиксационна точка. Това е не само козметичен недостатък, а и функционално разстройство на зрителния апарат с моторни и сензорни смущения..

Амблиопия, брой 9/2017

От амблиопия страдат от 1.6 до 5% от населението (статистиката варира в различните проучвания и държави) и между 3-4% от децата в предучилищна възраст…

Доц. Виолета Чернодринска: “Усилията и ресурсите трябва да бъдат насочени към профилактика на заболяванията в детска възраст”

Доц. Виолета Чернодринска завършва медицина в МУ – София през 1996 г. От 1997 г. работи и специализира в Детско очно отделение в УМБАЛ „Александровска”…