Tagged: Доц. В. Станчева – Попкостадинова

Превенция на насилието над деца, брой 9/2014

Макар насилието да съществува от векове, едва през последните десетилетия то става обект на системен научен интерес и се приема като сериозен общественоздравен проблем. Първоначално изследванията са фокусирани върху отделни форми на насилие…