Tagged: Доц. Гайдарова

Принципи на поведение при новородено с остро бъбречно увреждане и сепсис

Нарушената бъбречна функция е честа находка при септични състояния, а острото бъбречно увреждане (ОБУ) е независим рисков фактор за повишена смъртност в хода на сепсис. Предизвикателство представлява дефинирането на понятията сепсис и ОБУ в неонаталния период, но още по-голяма трудност е терапията на тези новородени.