Tagged: Доц. д-р Анелия Буева

Доц. Анелия Буева: „Децата ме научиха да обичам пациентите си и да съм всеотдайна в грижите за тях“

Доц. д-р Анелия Буева завършва ВМИ – София през 1973 г. Започва трудовия си стаж като лекар-ординатор в ДО гр. Тетевен. През 1980 г. придобива специалност „Хигиена на детско-юношеската възраст“, през 1992 г. – по „Детски болести“, а през 2009 г. – и по „Детска нефрология“…