Tagged: Доц. Здравка Демерджиева

Лангерхансова хистиоцитоза при 6-месечно бебе. Клиничен случай

Лангерхансовата хистиоцитоза представлява заболяване с разнообразен спектър от клинични прояви. Представихме клиничен случай на остра лангерхансова хистиоцитоза, чрез който обобщихме настоящите препоръки на Световната асоциация по хистиоцитоза относно класификацията, оценката, прогнозата и лечението на това заболяване…

Фeтална ихтиоза. Съвременни данни за етиопатогенеза, клинична картина, диагностика и терапия

Феталната ихтиоза е вродено нелечимо заболяване, но съвременната терапия удължава преживяемостта и подобрява качеството на живот на пациентите. Учени от целия свят продължават да търсят ефективни средства срещу заболяването…

Рoзацея в детската възраст

Розацея се среща изключително рядко в детската възраст. Представлява хронично заболяване на кожните пилосебацейни жлези. Клиничната находка се представя под формата на центрофациална еритема с папули, папуло-пустули и телеангиектазии…

Herpes simplex neonatorum

Инфекциите с Herpes simplex virus в периода непосредствено след раждането продължават да са сериозно предизвикателство пред неонатолозите и дерматолозите, въпреки значителния напредък в терапията на заболяването през последните години. Макар че се среща сравнително рядко, състоянието все още продължава да е причина за висока смъртност, достигаща 30%…

Контактен дерматит в детската възраст, брой 8/2019

Kонтактният дерматит (КД) е полиморфна възпалителна реакция, която засяга кожата вследствие на контакт с химични, физични или биологични агенти от околната среда [1]. Може да бъде засегната както кожата, така и лигавиците…

Доц. Здравка Демерджиева: „Дерматологичните проблеми в детска възраст могат да оставят стигма за цял живот“

Доц. Демерджиева завършвa медицина през 1992 г. в МУ – София. През 1997 г. придобива специалност по дерматология и венерология, а десет години по-късно защитава научна степен „доктор по медицина“…

Практическа педиатрия, брой 8/2019

  Брой 8/2019 Тема на броя: Дерматологични проблеми в детската възраст Гост редактор: Доц. Здравка Демерджиева       Изтеглете броя ОТ ТУК   СЪДЪРЖАНИЕ ТЕМА НА БРОЯ Контактен дерматит в детската възраст    Б....