Tagged: Доц.  Йорданка Узунова

Настоящето в лечението на микоплазмената инфекция

Поради клетъчните си особености Мycoplasma pneumoniae е първично резистентен към големи групи антибиотици (бета-лактами, гликопептиди, фосфомицин) и оставя малко терапевтични възможности в детската възраст…

Как доказваме инфекция с Mycoplasma pneumoniaе при децата?

При клинични белези, които пораждат съмнение за микоплазмена инфекция, е необходимо да се докаже наличието на МР или антитела към МР. Понастоящем, най-добрият подход при диагностиката е комбинация от полимеразна верижна реакция (РСR) и серология в острия и рековалесцентния период.

Екстрапулмонални прояви на инфекция с Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae е познат предимно като респираторен патоген в детската възраст, но в една четвърт от случаите се асоциира и с развитието на екстрапулмонални прояви. Последните са разнообразни, със сложна и недокрай изяснена патогенеза. Невинаги се предхождат или съпровождат от респираторни симптоми…

Позната ли ни е Mycoplasma pneumoniae, брой 7/2020

В статията са изложени съвременните познания за извънклетъчния паразит Mycoplasma pneumoniae (МР). Разгледани са етиологията, патогенетичните механизми, клиничните прояви, съвременните диагностични възможности и алгоритми на лечение в детската възраст…

Доц. Йорданка Узунова: „Нашите деца заслужават най-доброто“

Доц. Йорданка Узунова завършва медицина в Медицинска академия – София, има и специалност по детски болести. От 2004 г. е в екипа, осъществил всички чернодробни трансплантации на деца у нас под ръководството на проф. Л. Спасов в МБАЛ „Лозенец“…