Tagged: доц. Лалка Рангелова

Практическите подходи за контрол и оценка на храненето в детските градини на територията на РЗИ – Велико Търново

Нормативният документ, въз основа на който се извършват контролът и оценката на храненето на организираните детски колективи, е Наредба №6 от 2011 г. на МЗ за здравословно хранене на деца на възраст от 3 до 7 години.

Хранителните разстройства

Ранното диагностициране и взимане на мерки е възможно най-добрият и ефективен подход за овладяване на хранителното разстройство. За съжаление при този тип заболявания превенцията е почти неприложима…

Профилактиката на оралните заболявания в кърмаческа, ранна детска и предучилищна възраст

Профилактиката на оралните заболявания (зъбeн кариес и пародонтални заболявания) се осъществява чрез оралната хигиена. Методите и средствата на профилактиката са многообразни и се различават в зависимост от възрастта на пациента…

Влияние на родителите върху хранителните навици на децата

Моделите на хранително поведение се установяват още в детството, за което важна роля имат родителите и останалите членове на семейството. Те са важен фактор, за да може първичната профилактика на оралните заболявания да започне още през този ранен период.

Принципи на парентералното хранене в детска възраст

Парентералното хранене е показано при децата, които не получават необходимите за растежа и развитието си енергия, макро- и микронутриенти чрез прием на храна през храносмилателната си система. Оптималното използване на възможностите на парентералното хранене повишава шанса за възстановяване на децата в критично състояние.

Порфирия при кърмачета и деца, брой 3/2020

Порфириите са група от редки, наследствени или придобити нарушения, всяко от които е резултат на дефицит в активността на специфичен ензим в биосинтезния път на хема. Диагнозата често се пропуска или забавя, тъй като клиничните симптоми наподобяват други по-често срещани медицински състояния…

Хранене при чревни инфекции

Чревните инфекции при децата са на второ място по честота след инфекциите на дихателните пътища. В Европа всяко дете под 3-годишна възраст боледува от гастроентерит средно от 0.5 до 2 пъти в рамките на една календарна година. Диетичният режим по време на и след инфекция на гастроинтестиналния тракт е от съществено значение за общото състояние на детето…