Tagged: Доц. М. Околийски

Случай на сексуално насилие (фротюризъм) и успешната му терапия

Фротюризмът е дефиниран в МКБ-10 като разстройство на сексуалното влечение в категорията F 65.8 „Други разстройства на сексуалното влечение“. Лице с подобно влечение изпитва непреодолимото желание…