Tagged: доц. Ралица Георгиева

Клинични проблеми и прогноза при кърмачета и деца с атрезия на хранопровода

Независимо от значително подобрената преживяемост на децата с атрезия на хранопровода и трахеоезофагеална фистула, при тях се наблюдава значима заболеваемост, особено в ранната детска възраст. Това налага осъществяване на комплексно наблюдение от мултидисциплинарен екип, своевременни диагностични и терапевтични действия с оглед на подобряване на качеството  на живота и оптимизиране на късната прогноза.

Aктуални проблеми на коклюш профилактиката при новородени деца и малки кърмачета

През последните години докладваната честота на коклюш се увеличава значително в почти всички държави-членки на ЕС, както и в други части на света. Това увеличение настъпва въпреки продължителното високо ваксинално покритие, подчертавайки въздействието на намаляващия имунитет на ваксината, като промените в циркулиращите щамове също биха могли да играят роля.

Късна неонатална инфекция

От 80-те години на ХХ век епидемиологични проучвания установяват намаляване честотата на ранния неонатален сепсис ([6],[7], вероятно поради подобрените пренатални грижи и профилактичното интрапартално приложение на антибиотици. В същото време обаче, честотата на късните неонатални инфекции нараства паралелно с нарастване на честотата на преживяемост на недоносените новородени…

Принципи на поведение при новородено с остро бъбречно увреждане и сепсис

Нарушената бъбречна функция е честа находка при септични състояния, а острото бъбречно увреждане (ОБУ) е независим рисков фактор за повишена смъртност в хода на сепсис. Предизвикателство представлява дефинирането на понятията сепсис и ОБУ в неонаталния период, но още по-голяма трудност е терапията на тези новородени.

Нeонатален скрининг за критични вродени сърдечни заболявания чрез провеждане на пулсоксиметрия, брой 6/2019

Детайлното физикално изследване подобрява значително диагностиката на ранните хипоксемични състояния. Адекватната пренатална ултразвукова диагностика, физикалният преглед и скринингът с пулсоксиметрия могат да повишат до 90-95% откриваемостта на критичните ВСМ.

Доц. Ралица Георгиева: „Застаряването на кадрите е сериозен проблем за бъдещето на неонатологичната помощ у нас“

Доц. Ралица Георгиева завършва Медицинския университет в София през 1987 г. През 1995 г. придобива специалност по детски болести, а четири години по-късно и по неонатология…