Tagged: доц. Ружа Панчева

Хранене при възпалителни чревни заболявания в детска възраст [Съобразно препоръките на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене]

Все по-голям брой научни публикации подкрепят необходимостта от специално внимание към храненето и диетата на децата с възпалителните заболявания на червата…

Хранителни и нехранителни фактори, влияещи качеството на живот на обгрижващите деца с нервно-психически заболявания

Децата с увреждания изискват повече грижи и усилия от родителите и обгрижващите, които са съпроводени с повишено ниво на стрес. Техните хранителни затруднения и трудовата заетост на родителите са важни фактори, влияещи на качеството на живот на родителите и обгрижващите ги лица.

Психобиотици – въздействия и възможности за бъдещо приложение, брой 10/2017

В статията се разглеждат накратко някои пробиотици и пребиотици, които имат отношение към емоционалните, когнитивните, невронните промени и системните ефекти на стреса, свързани със здравето и някои функционални болестни нарушения в централната нервна система…