Tagged: дъвкателния апарат

Мултикаузални функционални промени на дъвкателния апарат у младежи и девойки в горна училищна възраст

В детско-юношеската възраст единството на категориите форма – функция – реакция се влияе от процесите на растеж и формиране на органните структури, от съпътстващото усъвършенстване и стабилизиране на говорната реч и от цялостното психосоматично развитие на детския организъм…