Tagged: д-р Екатерина Вълчева

Бащинството и детското здраве, брой 11/2020

Уникален, динамичен и незаменим е приносът на бащите в грижите за децата и семействата, но все още не са достатъчни програмите, обхващащи и насърчаващи бащинството от пренаталния период до зряла възраст. Педиатрите са медицинските специалисти с най-големи възможности за повлияване на разбирането за значимостта на бащата за детското здраве и развитие…

Храненето в детска възраст: елемент на възпитанието

Във всички времена и култури, независимо през призмата на коя научна дисциплина се анализират храната и храненето, те и процесите, свързани с тях, винаги са пресечна точка за развитие на личността и ценностната система. Чрез храната и храненето родители и деца взаимно формират и развиват привързаност, отговорност, общуване, автономност; символично, реално и ежедневно доказват любовта си; инвестират в здравето и бъдещето си…