Tagged: Д-р Рада Маркова

Детското здравеопазване в доболничната помощ

Педиатричната помощ в България следва да стане приоритет на държавата в близко и обозримо бъдеще. Развитието на профилактичните програми, финансирането в доболничните структури и в изграждането на модерна педиатрична болница са от изключителна важност за бъдещето на нашата страна, за здравето на нацията ни.

За да се реализират тези перспективи, е необходимо обединение на лекарите от специалността, утвърждаване на продължаващото медицинско обучение за педиатрите, финансиране на курсове и програми за квалификация на специалисти, спазване на морално-етичните принципи на професията и силно педиатрично лоби в българското общество…

Проблемът „суха кашлица“ в детската възраст

Кашлицата представлява едновременно важен защитен механизъм, чрез който дихателните пътища се очистват от секрети, аспирирани и инхалирани частици и газове, както и важен симптом при широк спектър болестни състояния…

Използване на метода за измерване на издишан азотен окис (FeNO) в амбулаторната практика за диагноза и контрол на деца с бронхиална астма, брой 5/2016

Бронхиалната астма е най-честото хронично заболяване на дихателната система в детска възраст. През последните 30-40 години заболеваемостта от астма в световен мащаб нараства почти двойно.

Д-р Рада Маркова: “Педиатрията е начин на живот, всеотдайност и съпричастност”

Д-р Рада Маркова завършва медицина в Медицински университет – Варна, като на дипломирането си е отличена със „Златен Хипократ” на випуска. В началото на професионалната си кариерата д-р Маркова работи като педиатър в Университетската...

Пневмонията при децата

На всеки 20 секунди едно дете умира от пневмония, сочат данните. И въпреки че 98% от смъртните случаи се отнасят за развиващите се страни, пневмонията се оказва едно от най-коварните заболявания в ранна детска възраст. Една от причините е по-трудното диагностициране, особено при най-малките, а също така и фактът, че може да протече с различна от тази при възрастните симптоматика, както и да претърпи изключително бързо развитие…