Tagged: емоционалните аспекти

Образованието и грижите в ранна детска възраст в България през погледа на гражданския сектор, работещи с деца и родители

Ранното детско развитие включва цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му развитие до осмата му година, за да може да бъде реализирано правото му на оцеляване, закрила и грижа, което ще му гарантира...