Tagged: ендокринология

Проблеми при децата с редки болести след навършване на 18 години (видео)

проф. Радка Тинчева, началник на Клиниката по педиатрия за лечение на ендокринни и генетични болести при Университетска педиатрична болница – София, представи лекция на тема: „Проблеми при децата с редки болести след навършване на 18 години“…

Новости в диагностиката и лечението на болестите на надбъбречните жлези

“Новости в диагностиката и лечението на болестите на надбъбречните жлези“

Тематичен курс за педиатри, ендокринолози и ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 20.05.2015

Курсисти: 10

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стефанова

Кредитни точки: 15

Съвременно лечение на тип1 и тип2 диабет в детска и юношеска възраст

“Съвременно лечение на тип1 и тип2 диабет в детска и юношеска възраст“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-ендокринолози и ОПЛ

Продължителност: 2 дни

Начало: 09.03.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Константинова

Кредитни точки: 16

Клинико-лабораторна диагностика при отклонения в растежа и развитието на детето

“Клинико-лабораторна диагностика при отклонения в растежа и развитието на детето“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-ендокринолози, неонатолози, ОПЛ, училищни лекари

Продължителност: 3 дни

Начало: 24.04.2015

Курсисти: 20

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стоева

Кредитни точки: 24

Вроден хипотиреоидизъм и надбъбречнокорова хиперплазия – скрининг, диагноз, лечение,проследяване след поставяне на диагноза, проблеми след навършване на 18 години

„Вроден хипотиреоидизъм и надбъбречнокорова хиперплазия – скрининг, диагноз, лечение,проследяване след поставяне на диагноза, проблеми след навършване на 18 години“

Тематичен курс за педиатри и педиатри-ендокринолози, неонатолози, ОПЛ

Продължителност: 3 дни

Начало: 28.09.2015

Курсисти: 30

База: СБАЛДБ

Отг.: доц. д-р Стоева

Кредитни точки: 24

Хипопитуитаризъм и хипогликемия при децата

Хипопитуитаризмът представлява хетерогенна група заболявания и се дължи на мултиплени или парциални нарушения в секрецията на предните и/или на задните хипофизарни хормони, настъпващи в резултат на генни дефекти в развитието на хипофизарните клетки или хипоталамичната функция.

Лечение с растежен хормон в детска възраст, брой 11/2014

Може би първият човек, който е разпознат като модел на вроден хипопитуитаризъм (дефицит на растежен хормон), е Чарлз Шерууд Стратън (1838-1883), известен като генерал Том Тюмб, който е женен за Лавина Уоран…