Tagged: Затлъстяване в детска възраст

Доц. Радка Савова: „Детското здравеопазване се нуждае от достатъчно квалифицирани педиатри и нова организация на педиатричната мрежа“

Доц. Радка Савова завършва медицина в Медицинска академия – София през 1979 г. В продължение на три години практикува като ординатор в отделение за деца с хронични, респираторни и алергични заболявания…

Моногенни форми на затлъстяване – диагностични критерии и значение за педиатричната практика

Затлъстяването е хронично състояние, свързано с нарушен баланс между енергийния внос и разход в човешкия организъм, който възниква под въздействието на редица генетични фактори и влияния на околната среда…

Затлъстяване и формиране на хранително поведение в ранна детска възраст

Затлъстяването в детска възраст се свързва с множество неблагоприятни последствия за здравето, вкючително повишен риск от захарен диабет тип 2, сърдечно-съдови и чернодробни заболявания. В по-големия процент от случаите наднорменото тегло и затлъстяването се дължат на фактори…