Tagged: Захарен диабет

Захарен диабет (Diabetes mellitus) – причини, диагноза и принципи на лечение, брой 11/2015

С термина „диабет”, означаващ повишено отделяне на урина, известният древногръцки лекар и учен Аретей назовал заболяването още през 2 в. Едва четири века по-късно, двама индийски лекари установили…

Захарен диабет и целиакия

Автоимунните заболявания са резултат на генетична предразположеност, която при определени условия взаимодейства с фактори на околната среда и отключва развитието на имунен отговор към собствени тъкани и органи с клиничната изява на автоимунна болест. Главният комплекс на тъканна съвместимост (Мajor histocompatibility complex, MHC) в хромозома 6p21.3 е основният локус, с който се свързват множество автоимунни заболявания…