Tagged: Захарният диабет в детската възраст. Правила за добра клинична практика

Захарният диабет в детската възраст. Правила за добра клинична практика, брой 8/2018

Основен принцип за управление на заболяването е дефинираната от големия лекар и учен Елиът Джослин „колесница от три коня“ – инсулинолечение, диетолечение и физическа активност…