Tagged: „За“ и „против“ даването на вода в кърмаческа възраст

„За“ и „против“ даването на вода в кърмаческа възраст

В настоящата статия се разглежда проблемът дали да се дава допълнително количество течности на кърмачето през първите шест месеца от живота му и под каква форма. Дискутират се рисковете, които крие прекомерният прием на хипоосмотични спрямо вътрешната течна среда разтвори, като се имат предвид анатомо-физиологичните особености и храненето на кърмачето до шестия месец…