Tagged: „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“

„Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“

„Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“

Научнопрактическата конференция на тема „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“ се организира от катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет обществено здравеопазване (ФОЗ) на МУ-Варна. Събитието ще...