Tagged: интервю

Доц. Димитричка Близнакова: “Проявата на доброта е щастие!”

Доц. Димитричка Близнакова, дм – специалист по педиатрия и детска нефрология, завършва медицина през 1978 г. във Варненския медицински институт. През 1991 г. защитава дисертация на тема „Ултразвуково изследване на отделителната система в норма...

Доц. Миглена Георгиева: “Държавата трябва да задържи младите лекари”

Доц. Миглена Димитрова Георгиева е специалист по педиатрия и детска гастроентерология. Родена е на 14.03.1961 г. във Варна. През 1986 г. завършва медицина с отличие в Ленинградския педиатрически институт. През 1996 г. защитава дисертация в областта на...

Д-р Ружа Панчева: “Внимателното отношение към пациентите е от изключителна важност”

Д-р Ружа Панчева-Димитрова завършва през 1995 г. МУ – Варна като бакалавър по клетъчна биология, а през 1997 г. – като магистър лекар. През 2003 г. придобива специалност по педиатрия. Защитава дисертация на тема...

Доц. Радка Тинчева: “Здравето на една нация зависи от здравето на нейните деца!”

Доц. Радка Тинчева завършва Медицинския институт в София, специалност медицина, през 1973 г. От 1976 до 1979 г. е редовен аспирант в Института по генетика при Ернст Моритц Арндт Университет в Грайфсвалд, Германия. Защитава...

Доц. Тотко Татьозов: “Добрият лекар трябва да притежава компетентност и човечност”

Доц. Тотко Мисробов Татьозов завършва Медицинска академия, специалност “Медицинска психология и педагогическа рехабилитация”. През 1967–1972 г. придобива специалност “Психология” в СУ “Св. Климент Охридски” – София. Работи като редовен аспирант и защитава докторантура през...

Доц. Нарцис Нисим Калева – Ходжева: “Качественото здравеопазване нито е безплатно, нито е евтино”

Доц. Нарцис Нисим Калева – Ходжева, к.м.н., завършва ВМИ „И. П. Павлов” – Пловдив като първенец на випуска (1980). Придобива специалност по детски болести през 1986 г., специалност по детска ендокринология и болести на...

Проф. Петко Минчев: “Интересът и мотивацията към педиатрията значително намаляват”

  Професор Петко Минчев завършва Медицински университет в София. Трудовата се кариера започва като участъков лекар в село Червен – Русенска област. През 1972 г. след успешно защитен конкурс е избран за асистент в...

Д-р Елена Матева: “Медицината е високотехнологична наука и всеки пропуск води до непростимо изоставане”

  Д-р Елена Матева завършва ВМИ – София през 1989 г. Специализира двукратно във Франция – Institut de la Main, Париж, при проф. Тубиан и проф. Жилбер. Д-р Матева е научен сътрудник I степен към...