Tagged: инфекции при новородените

Превенция на група B стрептококовите инфекции при новородените

От края на 60-те г. инфекциите, причинени от β-хемолитични стрептококи от група B (GBS), са водеща причина за неонатална инфекциозна заболяемост и смъртност [1]. По данни на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в САЩ…