Tagged: Клинична фармакология и терапия

УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” обявява конкурс за специализанти

Във връзка с приема на нови специализанти по реда на Наредба №l/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и съгласно чл. 17, ал.1 от същата наредба, УМБАЛ “Александровска” ЕАД обявява следните свободни длъжности за “лекар-специализант”